Iisalmi INT 07-08.08.2021
FCI 1|FCI 2|FCI 3|FCI 4|FCI 5|FCI 6|FCI 7|FCI 8|FCI 9|FCI 10
Group results|BIS results|Junior Handler results
Sloughi
Judge Mähönen Markku
BOBQalb Elassad C'iinaha Fayiza (Laakkonen Tiina)
CAC bitchQalb Elassad C'iinaha Fayiza (Laakkonen Tiina)
BOB veteranElegantin Murata (Laakkonen Tiina)
BOB juniorQalb Elassad C'iinaha Fayiza (Laakkonen Tiina)
Bitches
JUN
2255Qalb Elassad C'ayn SharihatyExcellent2BB2CQ, RES CACMÄHÖNEN MARKKU
2256Qalb Elassad C'iinaha FayizaExcellent1BB1CQ, BOB, CACMÄHÖNEN MARKKU
VET
2257Elegantin MurataExcellent1VET BOBMÄHÖNEN MARKKU
v.2022.05.30(01)