Kauhava FCI 5/6 & 7/8 16.08.2020
FCI 5|FCI 6|FCI 7|FCI 8
Shiba
Judge Kakko Tapio
Dogs
JUN
6Havu Go MukashibanashiVery Good1KAKKO TAPIO
v.2019.12.07(02)