Kauhava RN FCI 5/6 & 7/8 16.08.2020
FCI 5|FCI 6|FCI 7|FCI 8
shiba
Tuomari Kakko Tapio
Urokset
JUN
6Havu Go MukashibanashiEH1KAKKO TAPIO
v.2022.05.30(01)