Kauhava FCI 5/6 & 7/8 16.08.2020
FCI 5|FCI 6|FCI 7|FCI 8
Shikoku
Judge Kakko Tapio
BOB puppyAkihana No Ikenobo Go (Kamunen Jasmin & Siren Laura)
Dogs
PUP
7Akihana No Ikenobo Go1HP, BOBKAKKO TAPIO
v.2019.12.07(02)