Mynämäki NAT 14-15.08.2021
FCI 1|FCI 2|FCI 3|FCI 4|FCI 5|FCI 6|FCI 7|FCI 8|FCI 9|FCI 10
Junior Handler results
Shikoku
Judge Tschokkinen Jetta
BOBOdoroki No Ryoshi Daisuke (Alatalo Heidi & Valtonen Katja)
BOSJikino Kensha No Umi No Musume Go (Niemelä Nea)
CAC dogOdoroki No Ryoshi Daisuke (Alatalo Heidi & Valtonen Katja)
CAC bitchJikino Kensha No Umi No Musume Go (Niemelä Nea)
Dogs
JUN
173Odoroki No Ryoshi DaisukeExcellent1BM1CQ, BOB, CACTSCHOKKINEN JETTA
Bitches
OPN
174Jikino Kensha No Umi No Musume GoExcellent1BB1CQ, BOS, CAC, CHTSCHOKKINEN JETTA
v.2022.05.30(01)