Riihimäki INT 29.08.2021
FCI 1|FCI 2|FCI 3|FCI 4|FCI 5|FCI 6|FCI 7|FCI 8|FCI 9|FCI 10
Junior Handler results
Dutch Shepherd Dog, Rough-Haired
Judge Zake Ligita
BOBYbe-Sibold V.D Bothof (Ring Agneta, Sweden)
CACIB dogYbe-Sibold V.D Bothof (Ring Agneta, Sweden)
CC dogYbe-Sibold V.D Bothof (Ring Agneta, Sweden)
Dogs
OPN
125Woodenshoe's Grey DawnExcellent1ZAKE LIGITA
CH
126Ybe-Sibold V.D BothofExcellent1BM1CQ, BOB, CAC, CH, CACIBZAKE LIGITA
Bitches
OPN
127Woodenshoe's Simply SparklingExcellent1ZAKE LIGITA
WRK
128It Is Double SapphireNot JudgedZAKE LIGITA
v.2019.12.07(02)