Helsinki Winner 2021 18.12.2021
FCI 1|FCI 2|FCI 3|FCI 4|FCI 5|FCI 6|FCI 7|FCI 8|FCI 9|FCI 10
Group results|BIS results|Junior Handler results
Shikoku
Judge Tevalin Kirsi
BOB, HeW-21Akime Go Ooita Miesou (Valtonen Katja & Alatalo Heidi)
BOS, HeW-21Katana Go Shibukawa Katou Kensha (Pirinen Jenni & Haapakallio Riina)
CAC dogOdoroki No Ryoshi Daisuke (Valtonen Katja & Hiltunen Tatu & Alatalo Heidi)
CAC bitchFudzisan Odori Kashima (Korkka Kristina, Estonia)
Nord CAC dogKatana Go Shibukawa Katou Kensha (Pirinen Jenni & Haapakallio Riina)
Nord CAC bitchAkime Go Ooita Miesou (Valtonen Katja & Alatalo Heidi)
dog, HeJW-21Odoroki No Ryoshi Daisuke (Valtonen Katja & Hiltunen Tatu & Alatalo Heidi)
bitch, HeJW-21Fudzisan Odori Kashima (Korkka Kristina, Estonia)
Dogs
JUN
3077Odoroki No Ryoshi DaisukeExcellent1BM2CQ, CAC, NORD RES-CACTevalin Kirsi
CH
3078Jikino Kensha No Washi GoExcellent2Tevalin Kirsi
3079Katana Go Shibukawa Katou KenshaExcellent1BM1CQ, BOS, NORD CACTevalin Kirsi
Bitches
JUN
3080Fudzisan Odori KashimaExcellent1BB2CQ, CAC, NORD RES-CACTevalin Kirsi
OPN
3081Jikino Kensha No Kaze No Kōgō GoAbsent
CH
3082Akime Go Ooita MiesouExcellent1BB1CQ, BOB, NORD CACTevalin Kirsi
v.2022.12.02(03)