Newfoundlandinkoirien erikoisnäyttely 2021 24.07.2021
Rasresultat
RasHundar
newfoundlandshund79
v.2022.12.02(03)