Pori INT 30-31.07.2022
FCI 1|FCI 2|FCI 3|FCI 4|FCI 5|FCI 6|FCI 7|FCI 8|FCI 9|FCI 10
Group results|BIS results|Junior Handler results
Shikoku
Judge Mähönen Markku
BOBOdoroki No Ryoshi Daisuke (Valtonen Katja & Hiltunen Tatu & Alatalo Heidi)
BOSGakushuume Go Ooita Miesou (Alatalo Heidi)
CACIB dogOdoroki No Ryoshi Daisuke (Valtonen Katja & Hiltunen Tatu & Alatalo Heidi)
CACIB bitchGakushuume Go Ooita Miesou (Alatalo Heidi)
Dogs
INT
804Odoroki No Ryoshi DaisukeExcellent1BM1CQ, BOB, CACIBMähönen Markku
Bitches
CH
805Gakushuume Go Ooita MiesouExcellent1BB1CQ, BOS, CACIBMähönen Markku
v.2022.12.02(03)