SCY pentunäyttely 06.09.2020
FCI 1|FCI 2|FCI 3|FCI 4|FCI 5|FCI 6|FCI 7|FCI 8|FCI 9|FCI 10
Group results|BIS results
Shiba
Judge Honkanen Kirsi
BOBYenie's Minamoto No Yoritomo (Grönman Ida & Autio Rolf)
Dogs
PUP
127Yenie's Minamoto No Yoritomo1HP, BOBHONKANEN KIRSI
128Yenie's Minamoto No Yoshitsune2HPHONKANEN KIRSI
v.2022.05.30(01)