Jyväskylä Monster Dog Shows - NORD 12.11.2022
FCI 1|FCI 2|FCI 3|FCI 4|FCI 5|FCI 6|FCI 7|FCI 8|FCI 9|FCI 10
Group results|BIS results|Junior Handler results
Akita
Judge Suta Nedim
BOBHitomi No Kiyo (Eisto Leena)
BOSHitomi No Kyojiro (Lahti Natalia)
CAC dogHitomi No Kyojiro (Lahti Natalia)
Nord CAC dogHitomi No Kyojiro (Lahti Natalia)
Nord CAC bitchHitomi No Kiyo (Eisto Leena)
BOB juniorHitomi No Kiyo (Eisto Leena)
BOS juniorHitomi No Kyojiro (Lahti Natalia)
BOB puppyVuorenvarman Uneton (Ahvenainen Karoliina)
Bitches
PUP
2106Sorano Seishin No Galadriel Go2HPSuta Nedim
2107Vuorenvarman Uneton1HP, BOBSuta Nedim
Dogs
JUN
2108Amadare No Koyo MitsukazeVery good4Suta Nedim
2109Amadare No Koyo TakaichiVery goodSuta Nedim
2110Amadare No Koyo YumereiExcellent3Suta Nedim
2111Hitomi No KyojiroExcellent1BM1CQ, BOS, JUN BOS, CAC, NORD CAC, JUN CACSuta Nedim
2112Vuorenvarman PelotonExcellent2BM3CQ, RES CACSuta Nedim
CH
2113Konomi Nadora SupermanExcellent1BM2CQ, NORD RES-CACSuta Nedim
Bitches
JUN
2114Amadare No Koyo IchihanaNot judgedSuta Nedim
2115Hitomi No KiyoExcellent1BB1CQ, BOB, JUN BOB, NORD CACSuta Nedim
2116Wamiko Go Sakura No SonoVery good2Suta Nedim
INT
2117Kaito Team DairinExcellent1BB4CQSuta Nedim
CH
2118Esey NaokoExcellent1BB2CQ, NORD RES-CACSuta Nedim
2119Izumi Gai DakamiGoodSuta Nedim
2120Megapolis Style ShionExcellent2BB3CQSuta Nedim
v.2022.12.02(03)