Riihimäki NAT 24.09.2022
FCI 1|FCI 2|FCI 3|FCI 4|FCI 5|FCI 6|FCI 7|FCI 8|FCI 9|FCI 10
Group results|BIS results|Junior Handler results
Shikoku
Judge Honkanen Kirsi
BOBJikino Kensha No Unicorn Go (Haapakallio Riina)
BOB juniorJikino Kensha No Unicorn Go (Haapakallio Riina)
Bitches
JUN
2051Jikino Kensha No Unicorn GoExcellent1BB1CQ, BOB, JUN BOB, JUN CAC, JCHHonkanen Kirsi
v.2022.12.02(03)