Miljoona Koira 2022 11-12.06.2022
FCI 1|FCI 2|FCI 3|FCI 4|FCI 5|FCI 6|FCI 7|FCI 8|FCI 9|FCI 10
vit herdehund
Domare
Inga sparade resultat
v.2022.12.02(03)