Björneborg INT 29-30.07.2023
FCI 1|FCI 2|FCI 3|FCI 4|FCI 5|FCI 6|FCI 7|FCI 8|FCI 9|FCI 10
Bästa i gruppen|BIS-resultat|Junior handling-resultat
pointer
Domare Lahtovaara Riitta
BIRRiekkokirhveen Hq Frigga (Luukkonen Minna & Moilanen Jari)
CACIB tikRiekkokirhveen Hq Frigga (Luukkonen Minna & Moilanen Jari)
CERT tikRiekkokirhveen Hq Frigga (Luukkonen Minna & Moilanen Jari)
Hanar
JKL
936Saregresi Rich Strikeborta
Tikar
JKL
937Riekkokirhveen Hg IrisDISLahtovaara Riitta
BKL/JKL
938Riekkokirhveen Hq FriggaEXC1BT1CK, BIR, CERT, CACIBLahtovaara Riitta
v.2022.12.02(03)