EPN Riihimäki 28.05.2022
FCI 1|FCI 2|FCI 3|FCI 4|FCI 5|FCI 6|FCI 7|FCI 8|FCI 9|FCI 10
Ryhmän parhaat|BIS-tulokset
akita
Tuomari Stockmari Harto
ROPHitomi No Kiyo (Eisto Leena)
VSPAmadare No Koyo Takaichi (Pyyhtiä Nea & Järvenpää Eerik)
Urokset
PEN
97Amadare No Koyo Takaichi1KP, VSPSTOCKMARI HARTO
Nartut
PEN
98Amadare No Koyo Sakihime3STOCKMARI HARTO
99Hitomi No Kiyo1KP, ROPSTOCKMARI HARTO
100Hitomi No Mitsuri2STOCKMARI HARTO
v.2022.12.02(03)