Shetlanninlammaskoira 11.06.2022
Breed results
BreedDogs
Shetland Sheepdog129
v.2022.12.02(03)