Maalahti FCI 5/9 & 7/8 07.08.2022
FCI 5|FCI 7|FCI 8|FCI 9
Ryhmän parhaat|BIS-tulokset
akita
Tuomari Korpela Reino
ROPChizuko Go O Inujima (Hellman Jenna)
SERT narttuChizuko Go O Inujima (Hellman Jenna)
ROP junioriChizuko Go O Inujima (Hellman Jenna)
Nartut
JUN
79Chizuko Go O InujimaERI1PN1SA, ROP, JUN ROP, SERT, JUN-SERT, JMVAKORPELA REINO
v.2022.12.02(03)