Tampere Puppy Dog Show 30.04.2022
FCI 1|FCI 2|FCI 3|FCI 4|FCI 5|FCI 6|FCI 7|FCI 8|FCI 9|FCI 10
Group results|BIS results
Great Dane, black and harlequin
Judge Yaffe Tal
BOBJättiläisen Shamaani (Salmi Jannika)
BOB breederJättiläisen (Nieminen Kati)
Dogs
PUP
66Jättiläisen Serenade2Yaffe Tal
67Jättiläisen Shamaani1HP, BOBYaffe Tal
68Jättiläisen Sissinpoika3Yaffe Tal
Bitches
PUP
69Jättiläisen Sade Illusia1HPYaffe Tal
Breeder's groups
3001Jättiläisen1KPYaffe Tal
v.2022.12.02(03)